Prihláška

Prihláška do sútaže je dostupná na stiahnutie vo formáte PDF a vo formáte DOC.
Vyplnené prihlášky a súťažnú dokumentáciu zasielajte na adresu:

Prihláška vo formáte PDF
Prihláška vo formáte DOC

Brillance Fashion Talent 2011
C & M advertising, s.r.o.
Karpatská 18
811 05 Bratislava

Pre otvorenie dokumentu vo formáte PDF je potrebne mať nainštalovaný prehliadač Adobe Acrobat Reader. Adobe Reader je dostupný na stiahnute na adrese http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html. V prípade problému s otvorením dokumentu PDF kliknite na link pravým tlačítkom a zvoľte funkciu uložiť ako (Save as). Súbor uložte na disk a potom otvorte.